Notice (8): Undefined index: page_link [APP/views/elements/category/category_content.ctp, line 18]
     
       
       
TTHuyện,T,TpTUYẾN VẬN TẢI
TỪ BXPB ĐI... 
Biển kiểm soát Giờ XB 
       
1H.VĂN QUAN1. Chợ Bãi12B-001.90298:30 
2H.VĂN QUAN1. Chợ Bãi12B-001.59         259:10 
3H.VĂN QUAN1. Chợ Bãi12B-001.902915:30 
4H.BÌNH GIA1.TT Bình Gia12B-000.33       259:20 
5H.BÌNH GIA2. Pắc Khuông12K-0202        2911:30 
6H.BÌNH GIA2. Pắc Khuông12H-77262812:50 
7H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.76        296:45 
8H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.54       299:15 
9H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-002.16         1610:45 
10H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.675111:25 
11H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.29       2914:30 
12H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-002.982917:15 
13H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.47        297:30 
14H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.05       5112:30 
15H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.70           2914:05 
16H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.242915:30 
17H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12H-8686        1616:15 
18H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-001.78258:30 
19H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.742510:00 
20H.TRÀNG ĐỊNH1.TT Thất Khê12B-000.86      2913:20 
21H.TRÀNG ĐỊNH2. Bình Độ12H-65342512:40 
22H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-000.93297:10 
23H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-001.602910:00 
24H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12K-1013        2910:20 
25H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-000.36       309:45 
26H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-001.102912:35 
27H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12H-7895        2915:00 
28H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12H-7712        2816:00 
29H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-000.17       2916:55 
30H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn98B-004.79211:00 
31H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-002.09169:00 
32H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12H-8300        3410:40 
33H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-002.841613:50 
34H.BẮC SƠN1. TT Bắc Sơn12B-000.56       2914:30 
35H.ĐÌNH LẬP1. TT Đình Lập12B-000.99613:00 
361.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-001.25294:30 
371.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-000.46296:10 
381.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-000.83       295:15 
391.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12H-8369        297:45 
401.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-000.10298:05 
411.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-000.843416:20 
421.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12B-000.89298:45 
431.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)12H-8703        2911:05 
441.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)20B-003.322911:35 
451.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)20B-003.23        2912:20 
461.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)20B-002.70       2913:05 
471.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)20B-005.482914:00 
481.THAI NGUYÊN1. Tp Thái Nguyên (1B)20L-28542915:20 
491.THAI NGUYÊN2. Phổ Yên ( Blong-Mẹt-1A)20B-003.312911:00 
501.THAI NGUYÊN2. Phổ Yên ( Blong-Mẹt-1A)20B-007.15284:45 
511.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-008.971610:40 
521.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20K-5873        2915:40 
531.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20L-8033        2916:20 
541.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-007.653411:40 
551.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20L-41762912:25 
561.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20L-49033413:10 
571.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-006.992914:10 
581.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-006.54345:55 
591.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-003.34298:10 
601.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-004.633015:00 
611.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12H-7584306:30 
621.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)20B-006.112910:00 
631.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-001.06345:15 
641.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-000.60297:30 
651.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-002.94258:10 
661.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-001.29299:00 
671.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-000.55309:30 
681.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-000.81297:15 
691.THAI NGUYÊN3. Tp Thái Nguyên (1A)12B-002.49166:50 
701.THAI NGUYÊN4. Đại Từ  (QL1-QL18)12B-001.46297:40 
712.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 12B-003.05295:15 
722.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 12B-001.03298:00 
732.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 12B-000.49        296:15 
742.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 11B-002.693411:45 
752.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 11K-8808        2913:45 
762.CAO BẰNG1. Tp Cao Bằng 11B-001.302916:30 
773.BẮC KẠN1. Na Rì (QL1B-QL279)12B-000.68       295:40 
784. TP HÀ NỘI1. Gia Lâm 29B-046.091613:00 
794. TP HÀ NỘI1. Gia Lâm 12B-001.98168:05 
804. TP HÀ NỘI1. Gia Lâm 29B-096.771612:45 
814. TP HÀ NỘI1. Gia Lâm 29B-097.151615:00 
824. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-064.29164:45 
834. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-078.13165:10 
844. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-059.08166:15 
854. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-109.601612:30 
864. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-057.341612:45 
874. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29X-14301613:45 
884. TP HÀ NỘI2. Lương Yên30L-3772      2915:30 
894. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-092.791616:00 
904. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-095.291615:00 
914. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-019.68       1615:15 
924. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-115.541616:15 
934. TP HÀ NỘI2. Lương Yên30T-4853        2915:50 
944. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-049.621617:45 
954. TP HÀ NỘI2. Lương Yên30Z-6677         1616:30 
964. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-053.111618:30 
974. TP HÀ NỘI2. Lương Yên30P-6228       165:30 
984. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-003.00296:30 
994. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-002.90166:45 
1004. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12H-8156           297:15 
1014. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-001.22297:45 
1024. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-003.10168:00 
1034. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-000.57      298:15 
1044. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-002.42168:45 
1054. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-000.19         299:15 
1064. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-112.08169:30 
1074. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-001.30   169:45 
1084. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-002.011610:30 
1094. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-001.191610:00 
1104. TP HÀ NỘI2. Lương Yên12B-001.01297:30 
1114. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-111.881611:30 
1124. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-005.961616:45 
1134. TP HÀ NỘI2. Lương Yên29B-097.461614:15 
1144. TP HÀ NỘI2. Lương Yên30H-55732914:45 
1154. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-000.911610:15 
1164. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 30P-6353         1612:30 
1174. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-047.18      1613:50 
1184. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-080.982914:10 
1194. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-023.291614:20 
1204. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-094.702914:40 
1214. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-001.53295:30 
1224. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-001.15299:30 
1234. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-001.35166:05 
1244. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-001.52346:45 
1254. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-002.071610:05 
1264. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12H-7919297:40 
1274. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-108.34296:00 
1284. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-002.45169:10 
1294. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-049.041611:20 
1304. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-010.511611:45 
1314. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-001.76168:10 
1324. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12K-0917298:40 
1334. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 30L-7122299:40 
1344. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 29B-036.311615:05 
1354. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12H-8872297:10 
1364. TP HÀ NỘI3. Giáp Bát 12B-000.50305:05 
1374. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29Z-2024       166:00 
1384. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29V-9776       166:50 
1394. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-098.99167:30 
1404. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-012.67      168:00 
1414. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29T-2749       169:00 
1424. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29T-2515       169:05 
1434. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-112.65169:30 
1444. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30U-0682       168:30 
1454. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-008.301611:30 
1464. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29Z-3486       1612:40 
1474. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-087.351613:15 
1484. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29Y-5009       1615:40 
1494. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-013.41      1613:20 
1504. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-111.631613:25 
1514. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30F-7720       1614:25 
1524. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30P-7616       1611:35 
1534. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-043.18       2914:30 
1544. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-108.391615:15 
1554. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-113.561613:50 
1564. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-033.531617:00 
1574. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29Z-7676       167:40 
1584. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29X-1061       1610:40 
1594. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30S-8440       1614:00 
1604. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-015.17167:35 
1614. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30L-0824         1610:30 
1624. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-002.082912:15 
1634. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-101.661610:50 
1644. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30N-8227        164:35 
1654. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-000.88       165:00 
1664. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-030.00165:20 
1674. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-001.65       166:45 
1684. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12K-1331         166:55 
1694. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-000.59       167:00 
1704. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-000.28        168:05 
1714. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-045.29        168:55 
1724. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-001.17169:40 
1734. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30P-3957        1610:00 
1744. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-002.321610:20 
1754. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 30P-1865        1612:50 
1764. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12H-8736166:35 
1774. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-001.41167:10 
1784. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-001.66168:40 
1794. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-001.18346:25 
1804. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 12B-000.23167:25 
1814. TP HÀ NỘI4. Mỹ Đình 29B-115.04168:20 
1824. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-079.70164:10 
1834. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-001.72165:35 
1844. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-002.21166:30 
1854. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 30P-7036168:45 
1864. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 30F-3108167:45 
1874. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-001.45169:00 
1884. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-042.541611:50 
1894. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-089.271612:20 
1904. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-090.551613:40 
1914. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 30H-42671611:00 
1924. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-013.63        1613:15 
1934. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 29B-005.741614:00 
1944. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 33H-61132913:15 
1954. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-001.08296:15 
1964. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-000.09297:05 
1974. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-001.43167:30 
1984. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-002.30169:20 
1994. TP HÀ NỘI5. Yên Nghĩa 12B-001.44295:50 
2004. TP HÀ NỘI6. Nước Ngầm12B-000.952916:00 
2014. TP HÀ NỘI6. Nước Ngầm12B-002.771617:05 
2024. TP HÀ NỘI6. Nước Ngầm29B-042.261613:55 
2034. TP HÀ NỘI7.Sơn Tây12B-002.12166:05 
2045.HƯNG YÊN1. Cống Tráng 29V-3593        165:50 
2055.HƯNG YÊN1. Cống Tráng 29U-00421610:50 
2065.HƯNG YÊN1. Cống Tráng 34L-81642911:40 
2075.HƯNG YÊN1. Cống Tráng 89K-80162912:45 
2085.HƯNG YÊN1. Cống Tráng 12B-003.48166:30 
2095.HƯNG YÊN3. BX La Tiến12B-002.80168:15 
2106.QUẢNG NINH1. Cẩm Phả 12K-1314       295:35 
2116.QUẢNG NINH1. Cẩm Phả 14B-009.601611:40 
2126.QUẢNG NINH2. Tp Móng Cái 14B-003.63       2913:00 
2136.QUẢNG NINH2. Tp Móng Cái 14B-007.452916:00 
2146.QUẢNG NINH2. Tp Móng Cái 12H-8789255:15 
2156.QUẢNG NINH2. Tp Móng Cái 12B-001.96296:15 
2166.QUẢNG NINH3. Tiên Yên 14B-002.09       259:30 
2176.QUẢNG NINH3. Tiên Yên 14B-002.262511:00 
2186.QUẢNG NINH4. Bãi Cháy (QL4B-QL18) 12B-001.71295:55 
2196.QUẢNG NINH4. Bãi Cháy (QL4B-QL18) 12B-000.962912:40 
2206.QUẢNG NINH4. Bãi Cháy (QL4B-QL18) 12B-002.782913:30 
2216.QUẢNG NINH5. Bãi Cháy (QL1A-QL18) 12B-000.27296:10 
2226.QUẢNG NINH6.BX Quảng Yên14B-013.892912:05 
2237.NINH BÌNH1. Kim Sơn 35B-001.272510:50 
2247.NINH BÌNH1. Kim Sơn 35B-006.502911:45 
2257.NINH BÌNH2. Nho Quan 35B-005.73344:55 
2267.NINH BÌNH2. Nho Quan 35B-003.144312:50 
2277.NINH BÌNH3. Tp Ninh Bình 35B-006.21296:15 
2287.NINH BÌNH3. Tp Ninh Bình 12B-000.45       298:00 
2297.NINH BÌNH3. Tp Ninh Bình 35N-26513911:30 
2307.NINH BÌNH4. BX Khánh Thành35H-08442913:45 
2318.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88K-5184166:30 
2328.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88K-2437257:00 
2338.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88K-4859167:05 
2348.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88B-003.18167:20 
2358.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88B-003.77167:30 
2368.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88B-000.22167:45 
2378.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88K-4464169:40 
2388.VĨNH PHÚC1. Vĩnh Tường 88B-003.871613:45 
2398.VĨNH PHÚC2. Tx Phúc Yên 12B-000.972914:00 
2408.VĨNH PHÚC2. Tx Phúc Yên 88B-001.692910:40 
2418.VĨNH PHÚC2. Tx Phúc Yên 88B-001.351611:50 
2428.VĨNH PHÚC2. Tx Phúc Yên 88B-003.922512:25 
2438.VĨNH PHÚC2. Tx Phúc Yên 29B-032.031613:05 
2448.VĨNH PHÚC3. Tp Vĩnh Yên 88B-000.10168:45 
2458.VĨNH PHÚC4. Lập Thạch88K-11232911:30 
2469.PHÚ THỌ1. Tp Việt Trì 19B-000.38296:00 
2479.PHÚ THỌ1. Tp Việt Trì 19B-006.691613:15 
2489.PHÚ THỌ2. BX Phú Thọ12B-001.12296:45 
24910.HẢI PHÒNG1. Cầu Rào15B-017.21257:10 
25010.HẢI PHÒNG1. Cầu Rào16L-19632813:00 
25110.HẢI PHÒNG1. Cầu Rào15B-005.46295:45 
25210.HẢI PHÒNG1. Cầu Rào15B-001.002917:00 
 10.HẢI PHÒNG2. Niệm Nghĩa 15B-012.80165:00 
25310.HẢI PHÒNG2. Niệm Nghĩa 15B-002.19         4711:00 
25410.HẢI PHÒNG3. Tam Bạc 16L-6791346:30 
25510.HẢI PHÒNG3. Tam Bạc 16M-12912914:00 
25610.HẢI PHÒNG4. Lạc Long 15B-004.722911:45 
25711.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34L-4475296:00 
25811.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34L-4507168:30 
25911.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34M-5078169:20 
26011.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34M-36411610:00 
26111.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34K-97581611:30 
26211.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34M-35061611:50 
26311.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34B-008.331612:30 
26411.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34B-003.301612:50 
26511.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34L-69551613:10 
26611.HẢI DƯƠNG1. Tp Hải Dương 34B-012.111615:30 
26711.HẢI DƯƠNG2. Hải Tân 34B-008.04295:30 
26811.HẢI DƯƠNG2. Hải Tân 34B-006.692911:10 
26911.HẢI DƯƠNG2. Hải Tân 34B-009.432914:30 
27011.HẢI DƯƠNG3. Ninh Giang 34B-012.221613:30 
27111.HẢI DƯƠNG3. Ninh Giang 34L-0667357:40 
27212.THAI BÌNH1. Tp Thái Bình17B-007.29295:30 
27312.THAI BÌNH1. Tp Thái Bình12B-002.03296:10 
27412.THAI BÌNH1. Tp Thái Bình17B-002.74296:55 
27512.THAI BÌNH1. Tp Thái Bình17B-003.332912:00 
27612.THAI BÌNH2. BX Tiền Hải17B-005.992913:00 
27713.NAM ĐỊNH1. Trực Ninh  18N-1682296:45 
27813.NAM ĐỊNH1. Trực Ninh  18B-001.6336:45 
27913.NAM ĐỊNH1. Trực Ninh  18B-007.79212:20 
28013.NAM ĐỊNH2. Giao Thủy  18B-001.60347:50 
28113.NAM ĐỊNH2. Giao Thủy  18B-010.87519:30 
28213.NAM ĐỊNH3. Nghĩa Hưng 18B-008.574513:00 
28313.NAM ĐỊNH4. Hải Hậu 18B-002.055110:00 
28413.NAM ĐỊNH5. Nam Trực 18B-000.5127:10 
28513.NAM ĐỊNH5. Nam Trực 18B-013.503210:30 
28613.NAM ĐỊNH6. Xuân Trường 18B-004.77347:10 
28713.NAM ĐỊNH6. Xuân Trường 18N-3328297:50 
28813.NAM ĐỊNH7. Tp Nam Định 18B-004.902912:00 
28913.NAM ĐỊNH8. Đò Quan 18B-001.902910:45 
29013.NAM ĐỊNH8. Đò Quan 18N-16095111:30 
29113.NAM ĐỊNH8. Đò Quan 18B-006.63298:40 
29213.NAM ĐỊNH9.BX TT Qũy Nhất18B-007.332914:00 
29314.HÀ NAM1. Vĩnh Trụ90T-3519298:35 
29415.THANH HÓA1.PB Thanh Hóa 36L-9162297:30 
29515.THANH HÓA1.PB Thanh Hóa 36B-009.56347:30 
29616.NGHỆ AN1.PB TP Vinh37B-002.8929:30 
29716.NGHỆ AN1.PB TP Vinh37B-002.8629:30 
29817.BÌNH PHƯỚC1. BX Thành Công12B-000.79    38:00 
29917.BÌNH PHƯỚC1. BX Thành Công12B-000.7828:00 
30017.BÌNH PHƯỚC1. BX Thành Công12B-003.1628:00 
30118. ĐĂK LĂK1. BXPB Ban Ma Thuột47B-008.5428:00 
30218. ĐĂK LĂK2. Phước An 47B-002.25       38:00 
30319. BINH DƯƠNG1.Thủ Dầu Một12B-000.9968:30 
30420.TP HCM1. Ngã tư Ga98B-004.7927:00 
30521.LÂM ĐỒNG1. Lâm Hà 49B-004.62223:00 
30621.LÂM ĐỒNG1. Lâm Hà 49B-000.26223:00 
30721.LÂM ĐỒNG1. Lâm Hà 49B-001.23223:00 
30821.LÂM ĐỒNG1. Lâm Hà 49B-001.89223:00 
30921.LÂM ĐỒNG1. Lâm Hà 49B-003.04223:00 
31022. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ65B-002.0429:30 
31122. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ51B-147.82210:00 
31222. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5647317:00 
31322. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5661317:00 
31422. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5620317:00 
31522. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5621317:00 
31622. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5628317:00 
31722. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5648317:00 
31822. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5660317:00 
31922. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5671317:00 
32022. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5672317:00 
32122. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5631317:00 
32222. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5666317:00 
32322. CẦN THƠ1.BXTP Cần Thơ79D-5667317:00 
32423. ĐĂK NÔNG1.Krông Nô48B-005.4938:30 
32523. ĐĂK NÔNG2.Đăk KLấp48B-004.8128:00 
32623. ĐĂK NÔNG3.BX  ĐắkMil48B-055.9928:30 
32723. ĐĂK NÔNG4.BX  Cư Jút48B- 001.1528:00